Behalve de gemeente, de provincie en de landelijke politiek, hebben we ook een volksvertegenwoordiging in de Europese unie. Nederland moet zich ook houden aan de regels die hier gemaakt worden.

De Europese Unie bestaat uit 28 lidstaten ( een mooi woord voor landen ) die besloten hebben om samen te werken. Zij maken ook wetten waar alle lidstaten zich aan moeten houden.

 De Europese verkiezingen worden eens in de 5 jaar gehouden. De volgende Europese verkiezingen zijn op 23 mei 2019. Tijdens deze verkiezingen stem je voor mensen die in het Europees Parlement komen. Nederland mag 29 mensen naar het Europees Parlement sturen.

Het Europees Parlement is een beetje zoals de Tweede Kamer. En als je gaat stemmen voor de Europese verkiezingen, dan stem je voor het Europees Parlement.

Het Europees Parlement is wel wat groter dan de Tweede Kamer. Er zijn 751 zetels en Nederland heeft daar 29 van.

Omdat er alleen in Nederland al heel veel verschillende politieke partijen zijn worden de mensen in het Europees parlement onderverdeeld in fracties. Zodat mensen die dezelfde ideeën hebben kunnen samenwerken.

Het Europees Parlement heeft 3 belangrijke taken:

  1. Wetten goedkeuren die door de Europese commissie worden gemaakt.
  2. Regels en instellingen controleren.
  3. Begroting goedkeuren

De Europese commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Per land is er een commissaris. Hij of zij wordt aangewezen door de regering van elk land.

De Europese Commissie heeft 3 belangrijke taken.

  1. Ze maken wetsvoorstellen.
  2. Ze controleren of alle regels die de Europese unie maakt worden uitgevoerd.
  3. Ze moeten besluiten uitvoeren die de raad van ministers maakt.

Dit bestaat uit alle ministers van een bepaald gebied. Bijvoorbeeld alle ministers van financiën, of alle ministers van verkeer. Ze komen bij elkaar om besluiten te nemen over hun vakgebied. Ze noemen deze groepen ook wel vakraden.

  1. Neemt beslissingen over wetten en regels, samen met het Europees Parlement.
  2. Het beleid van alle landen wordt op elkaar afgestemd.
  3. De Raad van Ministers draagt de Europese Commissie op om besluiten uit te voeren.

Dit zijn alle regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken bij elkaar. De minister president van Nederland, Mark Rutte, zit hierin. Alle regeringsleiders nemen de grote beslissingen. De Europese Raad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

instagram video download