Een keer in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, de laatste was op 21 maart 2018. Je kiest dan de leden van de gemeenteraad.

De gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente.  Je kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen zullen als raadslid in de gemeenteraad zitten.

Door te gaan stemmen kun je invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen jouw gemeente worden gemaakt. Door te stemmen kies je je eigen vertegenwoordigers, die vervolgens jouw stem kunnen laten horen. Op die manier heb jij invloed op wie jouw woonplaats bestuurt.

In grote lijnen kun je zeggen dat gemeenten voor de zaken zorgen die direct in jouw buurt spelen. Ook voeren gemeenten taken uit in opdracht van de overheid. De gemeente beslist bijvoorbeeld over hoe de zorg geregeld is, welke wegen er aangelegd worden en wie er gebruik mag maken van regiotaxi’s.

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente. Gemeenteraadsleden luisteren goed naar wat er speelt in hun gemeente, wat de inwoners willen.

Vervolgens maken ze plannen voor de stad en haar bewoners. Daar hoort ook bij dat gemeenteraadsleden bepalen waar het geld naar toe gaat. Vervolgens controleren ze of hun plannen goed worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Wethouders zijn een soort ministers van de gemeente. Elke wethouder krijgt een taak zoals onderwijs, financiën, wonen of sport. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

De burgemeester is het gezicht van de gemeente. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij is een soort Koning van de gemeente. Hij mag niet meebeslissen, maar wel zijn mening geven. Hij mag lintjes doorknippen als er een gebouw geopend wordt en mensen die iets heel goeds hebben gedaan in de gemeente bedanken.  De burgemeester heeft altijd een grote ketting om. Hiermee laat hij zien dat hij de burgemeester is.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is. Hij mag hiervoor de politie en brandweer gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders beslist welke andere taken de burgemeester krijgt.

De burgemeester wordt gekozen door de regering.

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders.

De invulling en uitvoering van de plannen ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan de raad. Daarnaast moet het college een aantal wettelijke taken uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt en de gemeenteraad bepaalt het beleid.

instagram video download