De leden van de Provinciale Staten worden eens in de 4 jaar verkozen door de inwoners van elke provincie. Dit gaat bijna hetzelfde in zijn werk als de landelijke verkiezingen. Je kiest een politieke partij en een politicus van die partij. De partijen met de meeste stemmen komen in de Provinciale Staten, de mensen die hierin zitten worden ook wel Staten genoemd. Net als dat mensen die in de Tweede Kamer werken Kamerleden genoemd worden.  

Ook kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer.

Het is dus belangrijk om ook tijdens de Provinciale Staten verkiezingen te stemmen. Want als er in de Eerste Kamer geen meerderheid is kunnen wetten alsnog gestopt worden.

De Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten hebben een voorzitter. Dit is de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning is eigenlijk een soort burgemeester van de gemeente. Deze commissaris wordt eens in de 4 jaar gekozen door de regering (ministerraad en Koning).

De Provinciale Staten worden eens in de 4 jaar gekozen. De Provinciale Staten bestaan uit verschillende politieke partijen die per provincie verschillend zijn.

Nederland heeft 12 provincies. Elke provincie wordt bestuurd door de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten.

De grootste taken van de Provinciale Staten zijn:

Het kiezen van het bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten.
Het controleren van het bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten.
Het kiezen van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De Provinciale Staten bestaan uit 39 tot 55 mensen. Hoeveel  mensen dit precies zijn verschilt per provincie en ligt aan de hoeveelheid inwoners van die provincie.

Het bestuur van een provincie heet de Gedeputeerde Staten. De Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. De Gedeputeerde Staten bestaan uit minimaal 3 en maximaal 9 mensen. Alle mensen van de Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor een andere taak in de provincie, dit noemen ze ook een portefeuille. Zo is er iemand die gaat over het geld, iemand die gaat over het verkeer en iemand die gaat over het welzijn van mensen in de provincie.

De Gedeputeerde Staten voeren een aantal regelingen van de overheid uit. Dit zijn dingen die bedacht zijn door de regering of de Tweede Kamer en die het bestuur van de provincies moet uitvoeren.

De Gedeputeerde Staten houden toezicht op de gemeenten en waterschappen.

De Gedeputeerden Staten moeten alles wat ze doen uitleggen aan de Provinciale Staten. Als de Gedeputeerde Staten hun werk niet goed doen kunnen de Provinciale Staten de mensen van de Gedeputeerde Staten ontslaan.

De voorzitter van de Gedeputeerde Staten is de commissaris van de koning.  De commissaris van de Koning is net zoiets als de burgemeester. Alleen hoort de burgemeester bij een gemeente en de commissaris van de koning bij de provincie. De commissaris van de koning wordt benoemd door de regering, voor 6 jaar.

instagram video download