Eens in de vier jaar zijn er de waterschapsverkiezingen. Deze zijn tegelijkertijd met de Provinciale Staten verkiezingen.

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor een heleboel dingen die te maken hebben met water. De waterschappen zorgen ervoor dat de dijken blijven staan en dat jij schoon drinkwater hebt. Ook zorgen ze ervoor dat er schone meertjes zijn waar mensen in kunnen zwemmen.

Je kiest bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur. Zij bepalen waar de waterschappen aan gaan werken. Bijvoorbeeld welke dijken ze gaan verbeteren en hoe ze dat dan gaan doen. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 categorieën. Dit zijn verschillende groepen binnen het algemeen bestuur.   

Je kan stemmen voor de categorie ingezetenen. Dit is de grootste groep binnen het algemeen bestuur. Deze groep bestaat uit mensen van politieke partijen.

Voor de categorie bedrijven, categorie agrarisch en categorie natuurterreinen mag je niet stemmen. Deze mensen worden aangewezen door een aantal belanghebbende organisaties. Dit zijn organisaties die veel te maken hebben met water, zoals boeren, verschillende bedrijven, en boswachters.

Het algemeen bestuur kiest de Heemraden. De Heemraden zijn een soort ministers of wethouders. Zij voeren de dingen uit die het algemeen bestuur beslist.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en de heemraden. De dijkgraaf is het gezicht van het waterschap. De dijkgraaf is een soort burgemeester van de waterschappen. Samen met de heemraden vormt de dijkgraaf het dagelijks bestuur. De heemraden hebben elk een aantal wateronderwerpen in hun portefeuille en worden gekozen door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

instagram video download